Valmennus

Valmennus ja leiritys

Perusperiaate on, että urheilijat itse hakeutuvat haluamiinsa valmennusryhmiin tai tilaisuuksiin. Hakemuksista on luonnollisesti hyvä informoida myös jaostoa, joka maksaa hyväksymistään valmennustilaisuuksista puolet.

Valmentaja- ja ohjaajakoulutus

Piiri ja liitto järjestävät eritasoisia koulutustapahtumia.  Nuorten ja lasten vanhempien toivotaan osallistuvan ko. kursseille.  Kurssikustannuksista sovitaan etukäteen yu-jaoston kanssa.  Tähän saakka yu-jaosto on pyrkinyt maksamaan kurssimaksun kokonaisuudessaan ja matka- ja muut kulut ovat jääneet osallistujalle.


Keihäskoulu

2016-2017 Pirkkahallissa. Katso esite.

Seiväskoulu

2016-2017 Pirkkahallissa perjantaisin klo 17:30-19:00 1m-2,3m hypänneet ja klo 19:00-20:30 yli 2,3m hypänneet. Katso esite.