Hakukoneoptimointi Case Toijalan Vauhti ry

22.8.2012

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella hakukoneoptimointia ja toteuttaa hakukoneoptimointi Toijalan Vauhti ry:n www-sivuille. Toijalan Vauhti ry on vuonna 1907 perustettu yleisseura, joka liikuttaa tuhansia ihmisiä ympäri vuoden muun muassa yleisurheilun ja hiihdon merkeissä. Internet on tärkeä tiedonhakuväylä, joka tarjoaa yrityksille ja yhdistyksille mahdollisuuden lisätä toimintansa, palveluidensa ja tuotteidensa näkyvyyttä. Näin ollen voidaan nähdä, että yhdenkään yrityksen tai yhdistyksen ei kannata jättää hyödyntämättä Internetin tarjoamia mahdollisuuksia.

Opinnäytetyön tavoitteena on kartoittaa Toijalan Vauhti ry:n www-sivujen lähtötilanne hakukoneoptimoinnin suhteen, suunnitella ja toteuttaa hakukoneoptimoinnin kehittämisen toimenpiteet ja seurata toimenpiteiden vaikutusta sivuston näkyvyyteen Google Analytics -työkalun avulla. Työtä voidaan luonnehtia toimintatutkimukseksi, jossa eriteltiin hakukoneoptimoinnin toteutuksen teknisiä kysymyksiä ja hakukoneoptimoinnin merkitystä yhdistyksen viestinnän kannalta. Työn teoriaosuudessa rakennetaan elektronisten ja painettujen lähteiden avulla hakukoneoptimoinnin teoreettinen viitekehys. Google Analytics -työkalun raportit toimivat hakukoneoptimoinnin toteutusprosessin tukena ja tutkimusaineistona.

Toijalan Vauhti ry:n www-sivuston suosiota ja näkyvyyttä saatiin hakukoneoptimoinnin toteutuksen kautta parannettua lyhyellä, viiden kuukauden mittaisella tarkastelujaksolla. Sivustolle tehdyn lähtötasoanalyysin ansiosta sivustoa pystytään kehittämään myös tulevaisuudessa tehokkaammin. Tutkielmassa nousi keskeiseksi huomioksi hakukoneoptimoinnin jatkuvan kehittämisen ja päivittämisen tarve, joka on seurausta hakukoneiden sivustojen sisällölle asetettujen vaatimusten jatkuvista muutoksista. Toijalan Vauhti ry:n kotisivuilla tullaan jatkossa kiinnittämään enemmän huomiota linkkien ja sivujen osoitteiden yksinkertaisuuteen. Tällä tavalla pyritään saamaan lisää linkityksiä sekä parantamaan navigaatiota sivustolla käyttäjän näkökulmasta.

Opinnäytetyö: Theseus
Tekijä: Petteri Paakkonen

Muut projektit:
Häätori.fi
Vitsikirjasto.fi
Cradia Oy