Voimapäivä Sontulan koululla3.9.2019

Sontulan koulun uusi lähiliikuntapaikka juoksuratoineen valmistui juuri parahiksi Voimapäivään. Toimintarasteilla juostiin, hypittiin, loikittiin ja heitettiin monipuolisesti sekä saatiin ravitsemistietoutta hauskan tekemisen hengessä.
Hyppyradalla pompittiin miniaitojen yli etu- ja takaperin sekä sivuttaissuunnassa.
Ravintorastilla mietittiin kellotaulun ja ruokakorttien avulla, mitä ja mihin aikaan kannattaa syödä. Kirsi Huilla Toijalan Vauhdista (vas.) kyseli lasten ajatuksia aiheesta.
Voimapäivä toteutettiin koulun henkilöstön, Akaan kaupungin liikuntatoimen ja Toijalan Vauhdin yhteistyönä. Kuvassa seisomassa Riitta Lehtonen, Hanna Honkamäki, Jenni Patrikainen, Jani Kirjavainen ja Nina Kirjavainen, edessä Jussi Pentti, Kirsi Huilla, Tuulikki Moisio ja Keijo Anttonen.

Aluksi oppilaat jaettiin pienryhmiin eriväristen pyykkipoikien avulla. Jokainen sai nostaa pyykkipojan erityisliikunnanohjaaja Riitta Lehtosen pitelemästä kassista.
Jokaisen ryhmän Voimapäivän päätti hauska palapelitehtävä, johon liittyi myös kevyttä liikuntaa.
Vauhdin Keijo Anttosen (vas.) hyppyrastilla pompittiin erikorkuisten laatikoiden päälle.
Uusilla juoksuradoilla järjestettiin myös pienimuotoisia sukkulaviestejä, joissa käytettiin oikeita viestikapuloita. Myös koulun johtaja Hanna Honkamäki kiidätti viestikapulaa joukkueessa.
Keihäänheittoon ei välttämättä tarvita oikeita keihäitä. Voimapäivässä heitettiin innolla lehtikeihäitä, jotka paitsi lentävät hyvin, ovat myös turvallisia heittää.
Liikunnanohjaaja Jussi Pentti näytti mallia lehtikeihäänheitossa.
Voimapäivän lämmittelynä toimi 'ilmehippa'. Kiinniotetun piti loihtia kasvoilleen jokin tunne, ja kaveri sai pelastaa hänet matkimalla samaa ilmettä.
Ketteryysradalla juostiin ja hypittiin miniaitojen yli, puikkelehdittiin kartioiden lomitse ja kipitettiin juoksutikkaita pitkin.
Juoksurastilla otettiin reaktiolähtöjä eri lähtöasennoista, joita lapset saivat itse keksiä. 'Läpsystä' singahdettiin liikkeelle.
Toimintatuokion aluksi ja joskus lopuksikin kokoonnuttiin ohjaajan ympärille kuuntelemaan ohjeita tai pohtimaan harjoituksen antia.
Koulun ympäristöä ja maastoa hyödynnettiin juoksemalla ja loikkimalla katsomossa ja portaissa.
Ravintorastilla koottiin palapeliä yhteisvoimin.
Ponnistusvoima tuli testatuksi pomppaamalla eri korkuisille laatikoille.
Sukkulaviestissä mentiin lujaa ja kannustettiin joukkueen jäseniä.
Reaktiolähtöjä otettiin aika haastavistakin lähtöasennoista. Lapset olivat tässä kekseliäitä ja ketteriä.
Hanna Honkamäki opastaa oppilasta, miten kassimoukari saadaan lähtemään korkealle ja kovaa.
Tarmoa tuleviin koulupäiviin sekä oppilaille että koulun henkilöstölle, toivottavat järjestelyissä mukana olleet Suomen Urheiluliitto, Elovena, Akaan kaupungin liikuntatoimi ja Toijalan Vauhti.